Termíny a vložné

Datum konání konference 7. 11. 2018
   
Termín zaslání anotací 23. 8. 2018
Oznámení o přijetí příspěvku 10. 9. 2018
Přihlášení k pasivní účasti do 31. 10. 2018
   
Termín nahrání příspěvků do IS cca 18. 11. 2018
Vyjádření recenzentů cca 30. 4. 2019
Úprava vybraných příspěvků po recenzi cca 16. 6. 2019


Vložné
Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma. 

Pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši
400 Kč do 31.10.2018


převodem na účet:

č.ú. 19-5504610227/0100
VS: 8401803
do zprávy napište Vaše příjmení