Přihlášení na konferenci

Pro přihlášení na konferenci ČSÚP 12 prosím vyplňte následující formulář a (nejste-li zaměstnanci či studenty ČVUT) nezapomeňte zaplatit vložné. 

Přihlášení do ročníku 2018

Počet volných míst: 19

Tituly před jménem
Tituly za jménem
Jméno
Příjmení
Organizace
E-mail
Aktivní účast
Pouze konferenční příspěvek
Název příspěvku v češtině
Anotace (200-300 slov)