Přihlášení na konferenci

Pro přihlášení na konferenci ČSÚP 13 prosím vyplňte následující formulář a (nejste-li zaměstnanci či studenty ČVUT) nezapomeňte zaplatit vložné. 

Přihlášení do ročníku 2019

Počet volných míst: 66

Tituly před jménem
Tituly za jménem
Jméno
Příjmení
Organizace
E-mail
Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby konference
Aktivní účast
Pouze konferenční příspěvek
Název příspěvku v češtině
Anotace (200-300 slov)
Vaše foto (pro vydání sborníku a sborníku abstraktů)